Zasady treningowe, dzięki którym zbudujemy zarówno zmasowane, jak i zdefiniowane super ramiona.

 

Zasady mające zastosowanie przy treningu masy i siły:

 
• Przeciążania mięśni, czyli poddawania mięśni coraz większym obciążeniom, stresom (zmiana ciężarów, liczby powtórzeń, serii, czasu trwania przerw wypoczynkowych).
 
• Ruchów wymuszonych – podobnie, po osiągnięciu szczytu wysiłkowego - upadek mięśniowy, dodatkowe ruchy z pomocą partnera.
 
• Wymuszonych przerw wewnątrz serii - Najpierw wykonuje się 3–4 dokładne powtórzenia, odpoczywa 10–15 sekund, znów 2–3 powtórzenia w ścisłej formie, przerwa, znów 1–2 powtórzenia.
 
• Ruchów oszukanych - czyli wykonywanych „po upadku” mięśniowym. Przykładowo: po wykonaniu 8 powtórzeń w formie ścisłej i osiągnięciu pułapu wysiłkowego staramy się wykonać jeszcze 2–3 ruchy pomagając sobie innymi częściami ciała.
 
• Cybergeniczna (ze zmniejszanym obciążeniem.) - Wymaga pomocy 2 partnerów, którzy stopniowo zdejmują ciężary i po wykonaniu 6 ruchów ścisłych robimy jeszcze 2–3 ruchy z mniejszym obciążeniem, znów 2–3 z jeszcze mniejszym itd.
 
• Oporu w ruch wstecznym (negatywnych powtórzeń) – stawiamy opór siłom grawitacyjnym w trakcie opuszczania ciężaru, opuszczamy ciężar ( nieco większy niż zazwyczaj) czysto stylowo około 6 sekund, następnie za pomocą partnera, lub ruchów oszukanych unosimy ciężar do góry.
 
• Niepełnych powtórzeń – powtórzenia niepełne wykonujemy z większym obciążeniem , niż w standardowych powtórzeniach. Możemy wykonywać je zarówno w początkowej, środkowej i końcowej fazie ruchu.
 
 
Zasady mające zastosowanie przy treningu kształtu i rzeźby:
 
• Serie łączone – łączenia 2, 3 lub więcej ćwiczeń w jedną, ciągłą serię bez przerw wypoczynkowych. • Serie potrójne – łączenie trzech ćwiczeń na tę samą grupę mięśniową bez żadnych przerw pomiędzy seriami
• Stałego napięcia - Aby wydobyć wszystkie detale z ćwiczonej grupy mięśni należy wykonywać wolne ruchy i trzymać mięśnie w stałym napięciu zarówno w fazie unoszenia, jak i opuszczania.
 
• Pełnego napięcia przy maksymalnym skurczu - Przy pełnym skurczu mięśnia wstrzymuje się ruch na 3–5 sekund i dopiero później opuszcza ciężar, również z napięciem.
 
• Izolacji mięśniowej - czyli stosowania takich ćwiczeń, które angażują niemal wyłącznie dany mięsień lub jego część.
 
• Treningu izometrycznego - przed konkursem wskazane jest napinanie mięśni bez obciążenia w czasie 6 sekund (dziennie 10–15 takich serii). Technika ta polepsza separację mięśniową.
 
• Jakości treningu – chodzi głównie o zmniejszanie przerw wypoczynkowych w okresie treningu przed zawodami.
 
Super zmasowane i zdefiniowane ramiona:
 
trening1.jpg
 
trening2.jpg
 
 
Kelvin Levrone:
 
trening4.jpg
 
 
DOPÓKI WALCZYSZ JESTEŚ ZWYCIĘZCĄ!
Niech będzie z Wami siła i honor!